Mga Kaganapan sa Buwan ng Wika

Ang Kolehiyo ng   Sining at Agham ay magdaraos ng ng iba’t-ibang kaganapan upang   ipagdiwang ang Buwan ng Wika.  Ang mga ito ay ang mga sumusunod:

Agosto 3

(ika-7 ng umaga)    -Banal na Misa na gaganapin sa  kapilya ng St. Ezekiel Moreno

(ika-9 ng umaga)    -Pista ng Katutubong Sayaw  (SSC-R Quadrangle)

(ika-11 ng umaga)  -Masayang Pananghalian (Pagpapakilala ng mga Pagkaing Pinoy)

 

Agost 11

(ika-9 ng umaga) – Tagisan ng Talino sa Iba’t-ibang Disiplina (IMC, ika-limang palapag)

(ikaisa ng hapon)  – Tunggalian ng Talakayan (Debate) –  Little Theater/College Lobby

Agosto 18

(ikaisa ng hapon)   – Komedya (Tanghalang Pangkolehiyo)

Agosto 25

(ikaisa ng hapon)   – Pasiklaban ng Sayaw at Awit  (Tanghalang Pangkolehiyo)

Ang Buwan ng Wika ay taunang pagkilala sa kahalagahan ng wika na   idinaraos sa iba’t-iba, maningning at makulay na paraan.  Sa taong ito,   ang pagdiriwang ay may temang “SA PANGANGALAGA NG WIKA AT KALIKASAN, WAGAS NA PAGMAMAHAL TALAGANG KAILANGAN”.