Francisco, Virlyn

Educational Background

SBE History (PNU – 2000)

MAT History (PNU – candidate)

MA History (DLSU)

 

Research/Creative work

*Ang Manila Carnival bilang metodolohiya ng pasipikasyon ng mga Amerikano sa Pilipinas (2014)